Obra berria

Bezeroak buruan duen ideia eraiki ahal izateko beharrezkoak diren txosten, plano eta obra zuzendaritza. Lanen erabateko kudeaketa.

Eraikinen birgaitzea

Eraikinen mantenu eta birgaitzea. Teilatuen eta fatxaden erreforma. Igogailuen instalakuntza. Eraikinen handitzea eta erreforma orokorrak.

Hirigintza

Hirigintza eta planeamendu proiektuak. Hirigintza barneratzaiela. Hiri debekatuaren mapa

Diseinu eta barne-erreformak

Espazioei irtenbideak eman. Banaketa, diseinu, aurrekontuen azterketa, aholkularitza teknikoa eta obren kudeaketa eta koordinazioa.

Energia ziurtagiriak

Energia baliabideen azterketa. Eraikinen energia funtzionamendua. Dirulaguntzak. Energia ziurtagiriak.

Lizentzia eta txostenak

Irekiera zein iharduera lizentziak. Bizigarritasun zedulak. Erabilera aldaketak. Legeztapenak. Txostenak.

Obra kontrol eta zaintza

Obra zuzendaritza. Osasun eta segurtasun zuzendaritza. Plangintza. Gremioen kudeaketa. Koordinatzaile lanak.

Laguntza teknikoa

Aholkularitza. Obran laguntza. Informazio eta kontsulta zerbitzua. Dirulaguntzak.


Erreferentziazko Proiektuak

Urteetako lanaren ondorioz esperientzia handia dugu eraikuntza eta arkitektura arloetan. Hona hemen kolaboratu dugun proiektu aipagarrienen zerrenda:


 


Proiektuak